Pazarlama İletişimi Sertifika Programı

Reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında nitelikli insan kaynağı sağlamaktır.

Eğitim Bilgileri

 • Eğitim Süresi :30 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme : Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav :Eğitim süresi (30 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay adreslerine kargo edilmektedir.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.
 • Eğitimin Amacı : Reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında nitelikli insan kaynağı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

 • Modern Pazarlama Anlayışı
 • Pazarlamanın Gelişimi
 • İletişim ve Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmelerin Pazarlamaya Etkisi
 • Ürün Odaklı Yaklaşımdan Pazarlama Odaklı Yaklaşıma Geçiş
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 • İletişim
 • İletişim Kavramı ve Öğeleri
 • İletişim Türleri
 • Kitle İletişim Modelleri
 • Pazarlama İletişimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Fiyat ve Etkileyen Faktörler
 • Dağıtım Türleri
 • Hedef Pazar ve Pazarlama İletişim Süreci
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Tanımı ve Kapsamı
 • Halkla İlişkiler Süreci
 • Reklam
 • Reklam Tanımı ve Kapsamı
 • Reklam Türleri ve Yönetimi
 • Satış Tutundurma
 • Satış Tutundurma Tanımı ve Amaçları
 • Satış Tutundurmanın Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • Kişisel Satış
 • Kişisel Satışın Tanımı ve Kapsam
 • Kişisel Satış Süreci
 • Satış Gücü Yönetimi
 • Doğrudan Pazarlama
 • Doğrudan Pazarlamanın Tanımı ve Özellikleri
 • Doğrudan Pazarlama Türleri
 • İnternette Pazarlama
 • İnternette Pazarlama Süreci
 • Kurumsal Kimlik
 • Kurumsal Kimlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • Kurumsal Kimlik Unsurları
 • Sponsorluk
 • Sponsorluk Tanımı ve Kapsamı
 • Medya Planlama
 • Medya Planlamanın Tanımı ve İlgili Kavramlar
 • Medya Planlama Süreci
 • Marka Yönetimi
 • Markanın Tanımı ve İlgili Kavramlar
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tanımı ve Özellikleri
 • BPİ Planlama Süreci URL

05 Aralık 2019
Pazarlama İletişimi Sertifika Programı için yorumlar kapalı
822 kez görüntülendi