Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Eğitimde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ele alınmaktadır. Eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Kimler Katılabilir

Ulusal ve uluslararası proje finansman imkânlarından faydalanmak, mevcut faaliyetlerine küresel boyut kazandırmak, kurumsal olarak bu süreçlere dâhil olmak ve Kalkınma Ajanslarına yönelik AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (STK’lar, kamu kuruluşları, şirketler vb.) bu eğitime katılabilir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Kazanımlar

 • Çalışanların proje hazırlama, yürütme ve kurum ve kuruluşlara proje sunma kabiliyetlerinin arttırılmış olacaktır.
 • Süreç, hedef ve amaçların projelendirilmesi yaklaşımlarının kazandırılmış olacaktır.
 • Projelerin izlenmesi ve ölçülmesi konusunda temel yaklaşımlar öğrenilmiş olacaktır.
 • Katılımcıların, yeni projelerde PCM ilkelerinin uygulanması hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır.
 • Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan hibe ve fon kaynakları öğrenilmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

  1. Proje Nedir
  1. Mevcut Durum Analizi
  1. Sorun Analizi
  1. Paydaş Analizi
  1. Hedef ve Strateji Analizleri
  1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
  1. Riskler ve Varsayımlar
  1. Faaliyet Planı
  1. Bütçe
  1. Başvuru Formunun Doldurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar
  1. Avrupa Birliği Mali Kaynakları

 

16 Ekim 2020
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı için yorumlar kapalı
547 kez görüntülendi