Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında rapor, hasta işlemleri, evrak, yazışma, arşiv ile ilgili konulara dair bilgi ve beceri kazanmaları amaçlayan bir eğitimdir.

Eğitim Bilgileri

 • Eğitim Süresi :60 gün
 • Eğitim Türü :Uzaktan Eğitim ile video ders
 • Belgelendirme :Üniversite onaylı sertifika
 • Sınav :Eğitim süresi (60 gün) içerisinde videolarınızı izleyip, sınavınızı en az 50 puan alarak tamamlamanız gerekmektedir. Her katılımcının 3 adet ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikası bir sonraki ay adreslerine kargo edilmektedir.
 • Başvuru : Kursiyer, internet sitemizden üyelik hesabı oluşturup katılmak istediği eğitime kayıt ol seçeneği ile başvurusunu ve ödemesini yapar.
 • Eğitimin Amacı : Sağlık kurum ve kuruluşlarında rapor, hasta işlemleri, evrak, yazışma, arşiv ile ilgili konulara dair bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Tıbbi sekreterliğe giriş
 • Sekreterlik hakkında bilgiler
 • Tıp sekreterliği hakkında bilgileri
 • Protokol kuralları
 • Sağlık meslek etiği
 • Hasta hakları
 • Tıbbi dokümantasyon
 • Tıbbi dokümantasyon, dokümantasyon ile ilgili kavramlar
 • Tıbbi dosyalama
 • Tıbbi arşivleme
 • ICD
 • Yazışma teknikleri
 • Kurum yazışmaları
 • Resmi yazılar
 • Yazı çeşitleri
 • Sağlık hizmetleri yönetimi
 • Tıbbi sekreterlik iş hazırlığı
 • Sağlık kurumları ve personel yönetimi
 • Devlet yönetim organları
 • Sağlık mevzuatı
 • Sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi
 • Hasta kayıt işlemleri
 • Medikal bilgi işlemleri
 • Personel ve hasta bilgi sistemi
 • Sağlık hizmetlerinde iletişim
 • Ssağlıkta iletişim
 • Hasta ile iletişim
 • Hasta yakınlarıyla iletişim
 • Engelli bireyler ile iletişim
 • Özel durumlarda iletişim
 • İş hayatında iletişim
 • Etkili iletişim
 • İletişim süreci
 • İletişim türleri ve şekilleri
 • İletim engeli
 • İş hayatında üst ve ast ile iletişim dili
 • Toplumsal iletişim
 • Kişisel ilişkiler
 • Toplumsal gruplar
 • Toplum psikolojisi
 • İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar
 • Tıbbi terminoloji
 • Anatomi fizyoloji
 • İnsan yapısına ilişkin tıbbi terimler
 • Kardiyovasküler sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler
 • Solunum sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Hareket sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sinir sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler
 • Üriner sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Genitel sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Göze ilişkin tıbbi terimler
 • Kulak – burun – boğaza ilişkin tıbbi terimler
 • Deriye ilişkin tıbbi terimler
 • Temel ilk yardım
 • İlk yardımın temel ilkeleri
 • İlk yardımın temel uygulamaları
 • Birinci değerlendirme
 • İkinci değerlendirme
 • Temel yaşam desteği
 • Yetişkinlerde temel yaşam desteği
 • Çocuklarda temel yaşam desteği
 • Bebeklerde temel yaşam desteği
 • Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Dış kanamalar
 • İç kanamalar
 • Yara ve yara çeşitleri
 • Bölgesel yaralanmalar
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Kırık ve kırık çeşitleri
 • Baş ve omurga kırıkları
 • Üst ve alt eksremite kırık çıkık ve burkulmaları
 • Hasta veya yaralıların taşınması
 • Acil taşıma teknikleri
 • Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
 • Sedye oluşturarak taşıma
 • Diğer acil durumlarda ilk yardım
 • Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım
 • Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım

04 Aralık 2019
1.042 kez görüntülendi